Lëvizja shtëpi të ndryshme mund të ndikojë në shëndetin dhe edukimin e fëmijëve tuaj

Lëvizja nëpër shtëpi të ndryshme thuhet se është një nga ngjarjet më stresuese të jetës, duke renditur afër me sëmundjet afatgjata, humbja e vendit të punës, falimentimi dhe divorci. Zhvendosja nga shtëpia është pjesë e modës moderne: disa më nuk blejnë shtëpi që të jetojnë aty përgjithmonë.

Lëvizja gjithashtu është e zakonshme për shkak të shkatërrimit të familje, humbja e punës, apo vetëm për të zënë një vend për një shkollë më të mirë.

Studimet kanë gjetur se më pak se një e treta e njerëze kanë qëndruar në të njejtën shtëpi deri në ditëlindjen e 18-të. Janë demonstruar kjartë efektet emocionale dhe sjelljore që shkakton lëvizja në fëmijeri tek mosha e rritur.

Të rriturit munden kjartë të diskutojnë mënyrat në të cilat lëvizjet e shpeshta i kanë ndikuar ata, por fëmijët, veçanërisht kur ata janë të vegjël, janë të pa aftë të verbalizojnë ndjenjat për këtë. Fëmijët e vegjël konsiderohen si rezilientë dhe lehtë të përshtatshëm gjatë lëvizjeve. Sidoqoftë, efektet e mundshme që lëvizja nga shtëpia ka në shëndet dhe në të ardhurat e zhvillimit tek fëmijët e vegjël ka pasur pak hulumtime deri tani.

Të gjeturat  e studimmeve kanë treguar se lëvizja mund të jetë më shumë se vetëm e dëmshme  për aspektin social, apo të shkaktojë pengesa të vogla në shkollim.

Shëndeti në shtëpi

Një fushë tjetër që ka shikuar studimi ishte shëndeti i fëmijëve, dhe është gjetur se fëmijët që lëvizin  nga vendbanimi në vitin e parë të jetës, janë në rrezik më të lartë për emergjencë të parandalimeve.

Megjithëse kërkohen kërkime të mëtejshme në këtë çështje, ka gjëra që mund të bëhen tani për të zvogëluar ndikimin që lëvizja në shtëpi ka te fëmijët. Ka përfitime të mundshme, për shembull, në rritjen e mbështetjes së shërbimeve shëndetësore dhe sociale, edukimin e prindërve për rrezikun e sigurisë dhe përmirësimin e cilësisë së strehimit.

Join The Discussion

Compare listings

Compare