Procesi i lëshimit të pronës tuaj me qira hap pas hapi

A duhet të lëshoni pronën tuaj me qira apo ta shisni?

Zgjedhja më e mirë është ta lëshoni me qira… Ja arsyeja!

– Pasi që keni marrur një pronë të re, prona paraprake në të cilën keni jetuar deri më tani nuk është tipke një aset apo investim. Një pasuri të bën para ndërsa një detyrim ju kushton para. Duke e lëshuar pronën tuaj me qira, ju do të merni të ardhura dhe t’i shfrytëzoni për shpenzime të tjera.
Përveç që e mbani pronën tuaj, të ardhurat të cilat do t’i merni nga qiraja, do të paguajnë hipotekën tuaj. Nëse mund ta jepni pronën tuaj me qira për më shumë se shpenzimet mujore tuajat, do të përfitoni edhe fluks parash shtesë. Në fund të fundit ky është qëllimi i të gjithëve.
Lëshimi i pronës tuaj me qira, mund të jetë hapi i parë drejt një ndërtimi të pasurisë. Shumë investitorë të pasurive të patundshme fillojnë në këtë mënyrë – lëshojnë me qira shtëpitë e tyre, dhe barten në shtëpi më të mëdha ose më të mira. Si përfundim, është mirë të ruani pronën tuaj, sidomos nëse ju duhet të ndërroni vendbanimin për ndonjë arsye të përkohshme!

 

Gjetja e qiramarrësve.

Kur bëhet fjalë për të gjetur qiramarrësit e duhur për pronën tuaj, marketingu i mirë është thelbësor!
Sa më shumë qiramarrës të paraqiten, aq më mirë për ju. Mënyra më e mirë për të tërhequr qiramarrësit është të vendosni pronën tuaj në webfaqet ku reklamohen pronat e ndryshme, domethënë interneti është një ndër mënyrat më efikase dhe më të shpejta!
Një mënyrë tjetër, ndonëse e vjetër si vendosja e një shenje të thjeshtë “Me qira” në oborrin e pronës tuaj ose në ndonjë nga xhamat e shtëpisë ose banesës është poashtu një njoftim i shpejtë për ata njerëz që do të kalojnë nga prona juaj!

 

Parashqyrtimet e aplikantëve për qira.

Kur filloni të merrni telefonata ose mesazhe në lidhje me qiradhënie, fillimisht sigurohuni që ti shpalosni dhe ti shpjegoni kriteret tuaja përmes telefonit para se të takoheni personalisht me personin tjetër.

 

Për çfarë shume ta lëshoni pronën tuaj me qira?

Ju nuk mund të vendosni plotësisht në mënyrë arbitrare se sa të leni qiranë tuaj sepse tregu e merr këtë vendim. Detyra juaj është të përcaktoni qiranë e drejtë të tregut për pronën tuaj duke bërë kërkime. Në përgjithësi, prona juaj duhet të lëshohet me qira për të njejtën sasi si pronat tjera që gjenden afër atij lokacioni me madhësi dhe gjendje të ngjajshme.

 

Po depozita e sigurisë?

Depozita e sigurisë është një shumë parash e paguar nga një qiramarrës për t’u siguruar që ata përmbushin kushtet e qirasë së tyre. Megjithatë mos harroni – kjo është një depozitë, jo një tarifë. Këto para duhet të mbahen në një llogari bankare të veçantë dhe t’i kthehen qiramarrësit me qira kur ata të largohen, pa asnjë dëmtim që duhet të riparohet.
Shumë shtete kufizojnë shumën që mund të ngarkoni, prandaj sigurohuni që të kontrolloni për të gjetur ndonjë kufizim lokal.

 

Procesi i aplikimit i qiramarrësve.

Kërkesa aktuale për qiramarrje duhet të përfshijë një larmi informacionesh si p.sh:

 • Emrat e të gjithë qiramarrësve të mundshëm
 • Data e lindjes
 • Numri i telefonit
 • Numri alternativ i telefonit
 • Adresat e mëparshme (pesë vitet e fundit)
 • Punëdhënësi aktual (emri, data e punësimit, të ardhurat, informacionet e kontaktit)

 

Pranimi ose mohimi i një aplikuesi me qira.

Për të shmangur ankesat e diskriminimit, gjithmonë verifikoni mirë të dhënat e tyre, deri sa të zbuloni se pse nuk kualifikohet ai qiramarrës. Kur të mohoni njërin ndër të interesuarit, është e rëndësishme që të dokumentoni qartë arsyet tuaja se pse po e mohoni.

 

Marrëveshjet e qirasë.

Shumica e pronarëve zgjedhin një qira një-vjeçare në përpjekje për të mbajtur qiramarrësit e tyre për aq kohë sa të jetë e mundur, duke minimizuar qarkullimin. Ndërsa marrëveshjet e qirasë zakonisht ndryshojnë në gjatësi dhe përmbajtje, shumica e qirave përmbajnë informacionin e mëposhtëm:

 • Emrat e qiramarrësve me qira
 • Adresa e pronës me qira
 • Gjatësia e afatit të marrëveshjes së qirasë
 • Shuma mujore e qirasë
 • Shuma e depozitës së sigurisë
 • Përcaktimi i vonë i tarifës, gjobat dhe tarifat
 • Ligjet e qiradhënësit-qiramarrësit
 • Një raport i gjendjes së lëvizjes
 • Politikat e qirasë
 • Dispozita pro ose kundër kafshëve shtëpiake, shërbimeve komunale, pirjes së duhanit etj.

 

Nënshkrimi i marrëveshjes së qirasë.

Para se të zhvendoset qiramarrësi në pronën tuaj, sigurohuni të nënshkruani të gjitha dokumentet e nevojshme për të mos hasur në probleme të mëvonshme, dhe në këtë mënyrë asgjë nuk do të harrohet ose humbet. Mund të jetë proces i gjatë por do të evitojë frazën “nuk e dija për këtë” nga qiramarrësi!

 

Inspektimi i pronës para se të vendosni.

Tani që qiraja mujore dhe depoziti janë paguar dhe marrëveshja e qirasë është nënshkruar, është e rëndësishme të bëni një gjë të fundit para se ti dorëzoni çelësat qiramarrësit: gjendja aktuale e pronës! Kjo është thjesht një letër që qiramarrësi nënshkruan se dokumenton, në detaje, gjendjen e pronës me qira gjatë marrjes në pronësi.
Lejoni qiramarrësin të marrë ca kohë duke ecur nëpër pronën me qira dhe duke e inspektuar atë. Nxitini të marrin shënime për gjendjen e secilës dhomë. Merrni gjithashtu parasysh marrjen e fotove ose një videoje të pronës para se të dorëzoni çelësat. Kjo do të jetë dëshmi e mëtejshme në të ardhmen kur qiramarrësi i qirasë largohet.

 

Në fund:
Dokumentet mund të jenë rregulluar, por udhëtimi juaj sapo ka filluar. Si pronar, është përgjegjësia juaj të siguroni që qiraja mujore të paguhet në kohë, tarifat e vonuara të ngarkohen kur është e nevojshme, riparimet të kryhen kur kërkohet, dhe mbajtja e llogarive të azhurnuara.

Join The Discussion

Compare listings

Compare