Tregu i pasurive të paluajtshme

Tregu i pasurive të paluajtshme nuk është një sistem i vetëm. Është e lidhur thelbësisht me shumë sisteme dhe tregje të tjera që të gjithë ndikojnë njëri-tjetrin. Duke i kushtuar vëmendje këtyre strukturave të ndryshme brenda botës së biznesit mund të identifikoni mundësitë e pasurive të paluajtshme që t’i arrini para konkurrentëve tuaj. Për fat të mirë, janë 5 hapa që mund t’i ndjekni që t’i kapni mundësitë më të mira të pronave:

 1. Normat e ulëta të interesit:

 Normat e interesit janë një nga treguesit më të fortë ekonomikë të një mundësie të madhe të pasurive të paluajtshme. Kjo është kryesisht për shkak të faktit se normat e interesit janë një faktor shumë me ndikim për blerësit e mundshëm. Sa më të ulëta të jenë normat e interesit, aq më të ulëta mund të jenë normat e hipotekës, duke e bërë atë një marrëveshje më tërheqëse në përgjithësi. 

2. Çmimet e shtëpive në rrethin e njejt

Çmimet e shtëpive të tjera në lagjen e një prone që po shikoni janë një nga treguesit më të rëndësishëm ekonomikë për t’u analizuar. Këto çmime shpesh mund të shërbejnë si pikë referimi se ku të filloni një ofertë të arsyeshme. 

3. Subvencionet dhe Legjislacioni 

Qeveritar

Subvencionet qeveritare janë lehtësime tatimore, pagesa dhe forma të tjera të mbështetjes financiare të ofruara nga qeveritë për sektorë të veçantë ekonomikë, siç është industria e pasurive të paluajtshme. 

4. Ndjekja e ciklit ekonomik 

Cikli ekonomik global mund të jetë kompleks dhe vazhdimisht në ndryshim. Por nëse doni një kontroll të fortë mbi fitimin e pasurive të paluajtshme dhe mundësitë e investimit, ju duhet ta ndiqni atë nga afër. 

5. Demografia 

Një demografik është një lloj i të dhënave që fokusohet në sjelljen, modelet dhe grupimet e popullsisë. Ndërsa shpesh anashkalohet në botën e korporatave të pasurive të paluajtshme, demografia luan një rol vendimtar në treguesit ekonomikë në mbarë botën.

Join The Discussion

Compare listings

Compare